Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

H επιχειρήσή μας Αφοί Γ. Γαλανόπουλου & ΣΙΑ Ε.Ε.  ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα 

Πεδίο εφαρμογής:

Σχεδιασμός, παραγωγή & εμπορία ξύλινων κουφωμάτων, επίπλων κουζίνας & ντουλάπας και λοιπών ξύλινων κατασκευών παντός τύπου.

Μετά από επιθεώρηση, η οποία τεκμηριώνεται με σχετική έκθεση αξιολόγησης, βεβαιώνεται ότι το Σύστημα 'ιαχείρισης ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου:

ISO 9001 : 2008